Jászsági Jobbik- múlt és jelen... avagy miből lesz a cserebogár...
2017. június 18. írta: MÉRTÉK L.

Jászsági Jobbik- múlt és jelen... avagy miből lesz a cserebogár...

   Olvasom "A szervezkedő ember- A szervezeti élet szociálpszichológiája" című könyvben, hogy:

   "...Mindegyik szervezet egyúttal eleven emberek egyesülése is, akik magukkal hozzák a szervezetbe korábbi élettörténetüket, akarva-akaratlan fenntartják sokszoros társadalmi beágyazottságaikat, megtartják társadalmi szerepeiket. ... tehát a szervezetben együtt tevékenykedő emberek, a szervezet által meghatározott érdekeken kívül számos más érdeket is megtestesítenek, melyek hatalma alól a szervezet tagjaként sem képesek magukat kivonni... A szervezet latens funkciói kívül esnek ugyan a számon kérhető, nyilvánosan megvallott manifeszt funkciók körén, de vizsgálatuk és ismeretük nem kevésbé fontos, ha egy-egy szervezet tényleges működését meg akarjuk érteni."

   Budai Lóránt, a jászsági országgyűlési képviselőjelölt személye sem képez kivételt a fenti alapigazság törvényszerűségével szemben.

   Aki hallott már a testbeszéd jelentőségéről, nem kell kommunikációs szakember legyen ahhoz, hogy megfejtse, milyen karaktert hordoz az az ember, aki ilyen képeket tesz közzé:

1.jpg

   Széttárt kezek, a helyes megoldás megfogalmazásának hiánya, tanácstalanság, állandó hibakeresés, hárítás... Mondjam tovább? Vagy inkább hagyjam a kedves olvasóra a helyes megfejtést? ...És a helyes megfejtők között majd sorsoljunk ki egy kommunikációs alapszabályokkal teleírt kézikönyvet ?...

Folytatom:

   A szakemberek szerint elkerülhetetlen, hogy egy szervezetben egy vezető, vagy egy egyszerű szervezeti tag ne hordozza magában a múltjának, korábbi élettörténetének lenyomatait. Budai Lórántot illetően, a képviselőjelölt politikai karrierének építési állomásairól most nem kívánok említést tenni, bár tudnék sok-sok-sok mindent írni, de pillanatnyilag leegyszerűsíteném a dolgot, megmaradva a messziről is jól látható apróságoknál:

   - Budai Lórántot "nyakon b...szta" (hogy maradjunk a jobbikos klasszikusok idézeteinél) a tisztesség-tudat és hosszasan, hangosan kürtölte tele a Jászságot a közpénzből sok milliárdba kerülő plakátjaik megrongálásai miatt felháborodott becsületesség bajnokaként. Budai Lóránt nem emlékszik már, hogy 2010-ben kik rongáltak fideszes plakátokat, kik ellen indult rendőrségi eljárás. Akkoriban ez nem volt galádság, ahogyan mostanában már Simicska sem számít oligarchának köreikben... Röviden: amit a Jobbik tesz, az mind jó és szép, aki velük van, az lehet a világ összes vagyonának az összeharácsolója, aki a Jobbik mellett áll, az mind talpig becsületes ember. Aki viszont ellenük emeli fel szavát, annak portréja felkerülhet ÁFAcsalás gyanújával összefüggésbe hozható kétes tranzakciókkal finanszírozott óriásplakátokra. Az összesre. Arra a sok-sok ezerre és nem csak annyira, amennyit bevallanak.

   - Budai Lóránt és csapata annak idején és mostanában sem egyetlen baloldali plakátot sem rongáltak meg és igazán nem hallani a szájukból a valós veszélyt jelentő baloldali "értékrend" bírálatait. Lehet némi összefüggés, bár lehet, hogy tévedek, de a Budai képviselőjelölt úr tetoválásait elemezve jut eszembe, hogy sok-sok nemzeti érzelmű - jobboldali értékeket valló- ismerősöm, barátom egyikének sem ékesíti testét ötágú csillag... Valahogy a mi baráti körünkben senki nem akart kommunista jelképeket magára varratni...

   - Budai Lóránt mostanában "megszelidült", fehér ingre zakót vesz gyakran, nyakkendőt is köt és a térség valós gondjainak "megbeszélésére" invitálja a Jászság településeinek lakóit, mint egy szelid szociológiai tanácsadó, mint a térség gondjai miatt aggódó közszolga. Budai Lóránt fotóin kátyúkra mutogat, szemetes utcákat, gazzal ellepett tereket fényképez, a Jászság jelenlegi országgyűlési képviselőjére mutogat folyton, miközben Pócs János nem mutogat ujjal senkire, hanem szép csendben költségvetési módosító indítványokat nyújt be a Parlamentben és kiharcol 6,2 milliárdot pluszban a Jászságnak. Tetszenek érteni?

   De most nem Pócs képviselő úrról szerettem volna írni. Róla talán majd máskor... Most maradjunk Budainál. Tessenek nézni, hogy mivé szelidült egyáltalán nem anyagi érdekből. Majd azt is tessenek nézni, hogy miből szelidült öltönyös úriemberré...

   Eszembe jut az a "közmondás", mely szerint "Síkságon a vakondtúrás is hegynek képzelheti magát"... Hát képzelje. A választásokig...

   Következzenek a képek és mindenki döntse el, hogy rábízná-e a jelöltre a Jászság és a saját sorsát...:

2.jpg

Forrás: Budai Lóránt közösségi oldala

7.jpg

8.jpg

6.jpg

5.jpg

4.jpg